ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ MİSYON VE VİZYONUMUZ

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı misyon-vizyon-1-1024x315.jpg

MİSYONUMUZ

Engel grubu ayrımı yapılmaksızın örgün eğitim ve devlet destekli rehabilitasyon sürecini tamamlamış özellikle 16 yaş ve üstü bireylerin sosyal yaşama katılımlarını spor, sanat, kültür ve mesleki eğitim ile destekleyerek özgüven kazandırmak, tüm aile ve yakın çevresini de sürece katarak habilitasyon hizmeti sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Öncelikle ilimizde sonra ülkemizde engelleri ortadan kaldırarak herkes için erişilebilir bir kent ve kentsel hizmetleri planlamak, hayata geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla her türlü çalışmayı, engelli bireyler, aileleri, sivil toplum ve kamu kuruluşları işbirliğinde gerçekleştirmektir.

ENGELLİ BİREYLERE DESTEK PROGRAMI
GRUP EĞİTİMİ PROGRAMI
KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMI
REHBERLİK PROGRAMI